อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ คว้ารางวัลมาตรฐาน Q Cold Chain จากกรมขนส่งทางบก

คุณณัฐนรี ชุมมานนท์ ผู้บริหารบริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณ ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain Award) ซึ่งถือเป็นรางวัลที่การันตีความชำนาญการในอุตสาหกรรมการขนส่งรถควบคุมอุณหภูมิ ทั้งนี้ อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จะยังคงทุ่มเทและพัฒนางานขนส่งด้วยคุณภาพ และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Menu