กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานขับรถและสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง

บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานขับรถและสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานขับรถ และส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Menu