• มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้าน CS EXPORT ทั้งหมด
• ทำใบขน
• ทำฟร์อม
• ตอบปัญหาลูกค้า
• ทำต้นทุน
• คีย์กรมประมง
• แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติ
• การพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง
• การวางแผนและจัดองค์กรภายในทีม
• การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การสร้างทีม
• การจูงใจทีมงาน
• การบริหารเวลา
• การแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล 02-512-3484 หรือ 062-856-4024 หรือส่งประวัติมาที่ hr@rtnlogistics.co.th

Menu