รับสมัครงาน ตำแหน่ง Shipping

สาขาลาดกระบัง จำนวน 1 คน ด่วนมาก
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
คุณสมบัติ
– เพศชาย – หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำการตรวจปล่อยสินค้าส่งออก
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. หากมีประสบการณ์จะรับพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ค่าล่วงเวลาในการทำงาน
– ยูนิฟอร์มพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– งานเลี้ยงประจำปี
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– โบนัสประจำปี

ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร.02-512-3484 ต่อ 211
Hr@rtnlogistics.co.th

Menu