รับสมัครงาน ตำแหน่ง : Sales Executive

รับสมัครงาน ตำแหน่ง : Sales Executive จำนวน 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก
สถานที่ทำงาน RTN Logistics สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 41/1
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
คุณสมบัติ

– เพศชาย – หญิง
– วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
– หากมีประวัติด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานในด้านโลจิสติคส์หรือด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฎิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด
2. จัดทำรายงานการปฎิบัติงานประจำวัน
3. พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม
4. พบลูกค้าและติดต่อรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่
5. รับผิดชอบงานขาย ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
6. ดูแลและให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกปฏิบัติการ, บัญชี-การเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
8. จัดทำรายงานการขายรายสัปดาห์,รายเดือน
9. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งได้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
10. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
– เงินเดือน
– ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมรถยนต์
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ยูนิฟอร์มพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– งานเลี้ยงประจำปี
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– ค่าคอมมิชชั่น/โบนัสประจำปีตามผลงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร.02-512-3484 ต่อ 211
E-mail: hr@rtnlogistics.co.th

Menu