รับนักศึกษาฝึกงาน

📌📌รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 1 คน📌📌
สถานที่ทำงาน ลาดพร้าว 41/1
คุณสมบัติ
– เพศชาย – หญิง
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คเอกสารและคีย์ข้อมูลของทางแผนก
2. ต่ออายุเอกสารทางราชการต่างๆ
3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.ช่วยดูเรื่องการเข้า-ออกงาน พนักงาน
5.คีย์สถิติการลางาน
6.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร.02-512-3484 ต่อ 211
E-mail: hr@rtnlogistics.co.th

Menu