ผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อธุรกิจโลจิสติคส์ในประเทศไทย สัมภาษณ์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหาร RTN Logistics

คลิปเสียงจากรายการ จุดประกายขยายประเด็น สัมภาษณ์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหาร RTN Logistics ในเรื่องมุมมองทางธุรกิจและผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อธุรกิจโลจิสติคส์ในประเทศไทย ทางวิทยุช่อง FM92.5

??????????????? Covid-19 ??????????????????????????????

?????????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? RTN Logistics ????????????????????????????????????????? Covid-19 ?????????????????????????????? ???????????? FM92.5

Posted by RTN Logistics on Monday, May 25, 2020
Menu