คลิปเสียงจากรายการ จุดประกายขยายประเด็น สัมภาษณ์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหาร RTN Logistics

คลิปเสียงจากรายการ จุดประกายขยายประเด็น
สัมภาษณ์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหาร RTN Logistics
ในเรื่องมุมมองทางธุรกิจและผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อธุรกิจโลจิสติคส์ในประเทศไทย ทางวิทยุช่อง FM92.5

ผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อธุรกิจโลจิสติคส์ในประเทศไทย

คลิปเสียงจากรายการ จุดประกายขยายประเด็น สัมภาษณ์ คุณจุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหาร RTN Logistics ในเรื่องมุมมองทางธุรกิจและผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อธุรกิจโลจิสติคส์ในประเทศไทย ทางวิทยุช่อง FM92.5

Posted by RTN Logistics on Monday, May 25, 2020
Menu