โลจิสติกส์ชายแดนบูมเกินกว่า 50%

คุณจุฑานุช ชุมมานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในปี 2561 นี้ จะเห็นภาพชัดขึ้นว่า ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีการเติบโตขึ้นมากกว่า50% ตามเขตชายแดน เนื่องจากภาครัฐได้สนับสนุนให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเขตชายแดนต่างๆ ส่วนภาพรวมการขนส่งทั้งหมดอาจจะโตขึ้นเพียง 5%

“ธุรกิจขนส่งในประเทศค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้ว ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจขนส่งไปยังชาติอาเซียนที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากกลุ่มลูกค้าที่นำเข้า–ส่งออกสินค้าในพื้นที่ด่านชายแดนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากถึง50% และใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (ฮับ) โดยนำสินค้ามาพักไว้คลังสินค้าที่ประเทศไทยแล้วค่อยส่งต่อไปยังชาติอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ประกอบการนำเข้า–ส่งออกวางไทยเป็นฮับขนส่งอาเซียน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้งบลงทุนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เพราะสามารถช่วยประหยัดทั้งเวลา และต้นทุนด้วย นอกจากนี้ รถขนส่งสินค้าทุกคันจะมีระบบ GPS รวมถึงระบบการจัดการของรถ ซึ่งพนักงานขับรถทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟน เพื่อส่งงาน และยังสามารถส่งข้อมูลให้ลูกค้าในรูปแบบ Real Timeที่สำคัญยังใช้ Solution จัดการรถที่ใช้ระบบไอทีพิเศษ เพื่อทำให้การหมุนรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมวิ่งรถได้วันละ 1 เที่ยว แต่ปัจจุบันสามารถวิ่งรถได้อย่างน้อยวันละ 2 เที่ยว

Menu