สัมภาษณ์คุณ จุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหารบริษัท RTN Logistics ในรายการ The Spy Man Show

สัมภาษณ์พูดคุยแบบเป็นกันเอง กับ คุณ จุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหารบริษัท RTN Logistics และนายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

ในรายการ The Spy Man Show เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560

Menu