กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW

กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW

กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:00 – 08:30 น.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW
ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้
– ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07:00 – 08:30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
– ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05:00 – 06:00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง) การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

 

ที่มา : ThaiNSW