TILOG-LOGISTIX 2018 กลับมาอีกครั้ง เตรียมพบกับ “RTN LOGISTICS”

TILOG-LOGISTIX 2018 กลับมาอีกครั้ง เตรียมพบกับ “RTN LOGISTICS”

เตรียมพบกับ “RTN LOGISTICS” (Booth No.C17-19 )ในงานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์ระดับอาเซียน TILOG-LOGISTIX 2018 ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา โดยมีจุดประสงค์ในการเสริมโอกาสทางการค้าในใจกลางของฮับธุรกิจภาคขนส่ง สำหรับพันธมิตรการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง เป็นเวทีให้ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยขน์ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง