สนข.จัดทำแผนแม่บท Dry Port ดันฉะเชิงเทราศูนย์กลางกระจายสินค้า

สนข.จัดทำแผนแม่บท Dry Port ดันฉะเชิงเทราศูนย์กลางกระจายสินค้า

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่าสนข.ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและ กำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบกต่อไป

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการพัฒนาสถานีคอนเทนเนอร์ (ICD) จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้านำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังท่าเรือในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเพื่อลดปัญหาแออัดของท่าเรือแหลมฉบัง และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้น

ด้านแหล่งข่าวจากสนข. เปิดเผยว่าพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนา Dry Port แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.Dry Port ระยะใกล้รัศมี ไม่เกิน 300 กม. 2.Dry Port ระยะกลางรัศมีไม่เกิน 500 กม. 3.Dry Port ตามแนวชายแดนส่งเสริมการกระจายและเปลี่ยนถ่ายสินค้า เบื้องต้นที่ปรึกษาโครงการมองว่า ควรเป็นพื้นที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟเข้าถึงได้และอยู่ในรัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตร จากท่าเรือ EEC และควรใกล้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วส่งตรงไปยังท่าเรือเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาหน้าท่าอีก

โดยจังหวัดที่มีศักยภาพได้แก่ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา อยุธยา และนครสวรรค์เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชายแดนนั้นควรจะเป็นเขตที่ติดต่อกับด่านชายแดนการค้าหรือเชื่อมต่อท่าเรือใหญ่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มุกดาหาร หนองคาย นครพนม และกาญจนบุรี เชื่อมต่อท่าเรือทวายฯ เพื่อ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าแบบถ่ายลำเรือจากเรือขนสินค้าขนาดเล็กไปยังเรือแม่ขนาดใหญ่ หรือการเปลี่ยนการขนส่งสินค้าไปสู่ระบบรางซึ่งเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ CLMV

ในส่วนของรูปแบบการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมกิจการภาครัฐ (PPP) ขณะที่ มูลค่าการลงทุนนั้นจะอยู่ที่ขนาดของพื้นที่พัฒนาโดยทั่วไปจะต้องใช้พื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ และวงเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทานที่เหมาะสมอยู่ที่ 30 ปีขึ้นไป

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/nnd/2831348