AI โลจิสติคส์จีนขั้นเทพ

AI โลจิสติคส์จีนขั้นเทพ

AI โลจิสติคส์จีนขั้นเทพ ซึ่งทั้งกระบวนการ มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าช่วยทั้งสิน

 

คลิปจาก CGTN