รีวิวทางเชื่อม เขต ศก.พิเศษแม่สอด เร่งสนามบิน-ด่านใหม่บูมการค้าไทย-พม่า

รีวิวทางเชื่อม เขต ศก.พิเศษแม่สอด เร่งสนามบิน-ด่านใหม่บูมการค้าไทย-พม่า

คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต

ก่อนส่งท้ายปี 2560 มีความเคลื่อนไหวการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก 1 ใน 12 พื้นที่ที่รัฐบาลทหารต้องการจะจุดพลุแจ้งเกิด

ล่าสุด “ทล.-กรมทางหลวง” ได้ลงมือก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนชายแดนไทย-เมียนมา รองรับกับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ที่จะแล้วเสร็จเปิดใช้กลางปี 2561

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 รองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และรองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor ) ประกอบด้วย ตัวสะพานข้ามแม่น้ำเมย ทีสร้างแล้วเสร็จ สำหรับถนนเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ จะแล้วเสร็จกลางปี 2561

ขณะที่อาคารด่านพรมแดนอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์ ล่าสุดได้เซ็นสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว จะแล้วเสร็จต.ค. 2562

สำหรับการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนใช้งบประมาณก 1,127 ล้านบาท แบ่งเป็นอาคารด่านฝั่งไทย 586 ล้านบาท และฝั่งเมียนมา 541 ล้านบาท

โดยอาคารด่านพรมแดนมีพื้นที่กว้าง 380 เมตร ยาว 450 เมตร ทั้งสองฝั่ง ภายในด่านพรมแดนจะแยกอาคารผู้โดยสารและอาคารสินค้า ซึ่งอาคารผู้โดยสารจะออกแบบให้มีความทันสมัยและยังคงรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมของแต่ละประเทศ

แบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ตรวจและสำนักงานของกรมศุลกากร พื้นที่ตรวจและสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงสำนักงานกักกันโรค และชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานของกรมทางหลวง สำนักงานความมั่นคง ในส่วนอาคารสินค้าได้ออกแบบให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ข้ามแม่น้ำเมยและตองยิน ที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทางฝั่งไทย เชื่อมเข้าสู่บ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา มีจุดสิ้นสุดบรรจบถนนหมายเลข 85 สายเมียวดี-กอกะเร็ก หลังสร้างเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหมายเลข 1

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจประเทศไทยกับเมียนมาด้านการค้าการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียน-โลก และการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้คึกคัก

ด้าน “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เจ้ากระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ในความรับผิดชอบของ “ทช.-กรมทางหลวงชนบท”

เป็นโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1 ค2 ผังเมืองรวมแม่สอด เป็นถนนตัดใหม่ 4 ช่องจราจร แก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองและเชื่อมโครงข่ายทางให้สมบูรณ์รองรับการค้าชายแดนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระยะทางร 13.9 กม. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มิ.ย. 2560 ขณะนี้ความคืบหน้าโครงการ 2% จะแล้วเสร็จ พ.ย. 2562

ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงขยายการก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด มอบให้ “ทย.-กรมท่าอากาศยาน” ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จ.ตาก และผู้โดยสารที่มาใช้บริการมากขึ้น และการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ภาพรวมโครงการมีความคืบหน้ากว่า 80% แยกเป็น 1.จัดซื้อที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 64% 2.ก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม รวมถึงขยายทางขับ เพิ่มพื้นที่ลานจอดอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ รถบัส และขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยาน 74.37%

3.อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ โดยตัวอาคารมีพื้นที่ขนาด 12,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.5 ล้านคนต่อปี คืบหน้า 83.65% 4.ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เป็น 2,100 เมตร ดำเนินงานแล้ว 0.43%

ทั้งหมดจะแล้วเสร็จตามแผนและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการได้ใน พ.ค. 2561

ที่มา : https://www.prachachat.net/property/news-104754